15 mars 2011

Første sledetur i Langsua Nasjonalpark

11 Mars ble Verneplan for Langsua vedtatt av Kongen i statsråd, så i kveld kjørte jeg min første sledetur
i Langsua Nasjonalpark. 
Det er med en stor glede at jeg fortsatt på lovlig vis kan kjøre hund i Vestfjellet. 
Verneplanen har tatt hensyn til friluftslivet, å det meste blir som før. Det er fint å se at de her ikke har lagt seg på den stramme linjen som de vedtok i verneplanen for Dovrefjell/Rondane.
Må innrømme at det var en spennende prosess før verneplanen ble vedtatt. 
Det kom inn en del endringsforslag fra noen privat personer og Gausdal Bygdalista som mer eller mindre ville få satt sterke restriksjoner for hundekjøring i Vestfjellet, 
men de ble heldigvis ikke hørt.
For de som har interesse av det så finner dere alle endringsforslagene som ble sendt inn HER
Endringsforslagene som omhandler hundekjøring finner dere i dokument 065,066,068


Jeg er i grunnen godt fornøyd med at Vestfjellet har blitt en nasjonalpark, men er også litt spent.
Er litt spent på den lokale råderetten, om vi oppi her vil bli hørt, eller om vi blir totalt overkjørt, 
det skal bli spennende å se.  
Er spent på nasjonalparkstyret som de skal opprette, hvordan styresammensetningen blir. 
Inntil det nye nasjonalparkstyret er på plass, vil Fylkesmannen i Oppland være forvaltningsmyndighet for verneområdene.


Så gratulerer alle sammen med Langsua Nasjonalpark

1 kommentar:

Bergsvein Wongraven sa...

Stig - kjør på - fint at du profilerer Langsua. Håper vi som er brukere makter å synliggjøre at vi nå ferdes i et verneverdig område, med hvilket jeg mener at vi bør kunne markedsføre Langsua som nettopp nasjonalpark med den tyngde det bør bære med seg. La det ikke bli bare med navnet Langsua og ordet nasjonalpark. For eget vedkommende bør jeg nå søke å finne det spesielle, det særegne ved området og håpe å kunne tilføre fremtidige turer et nytt moment. Campen jeg har etablert ved Hersjøen grenser til elva Vinstra og følgelig til vestlig grense på Langsua-parken, og føler at jeg er posisjonert i smørøyet. Utfordringen er å finne konkrete elementer utover superlativene om hvor vakkert området er. Har du Stig noen forslag der?