26 juni 2010

Vind vimpelen på Hjerkinn henger

Vind vimpelen henger og det hjelper de som kommer syklende etter.

Ingen kommentarer: