08 mars 2009

ANALYSE 2 av Atle Bjerke

FINNMARKSLØPET-09
ANALYSE 2
ATLE BJERKE

Nå har en del kjørere ankommet Tana. Blant disse vil sannsynligvis vinneren være. Det store spørsmålet nå er hvem som kjører videre etter 4-5 timer og ta 16-timer i Neiden 1. Skal jeg våge et stalltips så tror jeg Harald Tunheim, Kjell Brennodden, Inger Marie Haaland ,Tore Bergby og kanskje Arne Karlstrøm fortsetter. Resten tar langhvilen i Tana. Det store spørsmålet er Roger Dahl. I år har han ikke kjørt Femundløpet og stiller meget godt forberedt til start. Han er og pensjonist av året og har hatt mulighet til å trene hundene sine selv. Han kan komme til å endre løpsopplegg etter forholdene. Til nå har det vært relativt varmt, da kan det være en fordel å kjøre videre i natt. Men samtidig har det vært endel vind som kan ha tappet hundene noe slik at langhvilen i Tana kan være et sjakktrekk.

Etter å ha sett hundene til Nina Skramstad komme inn til Tana er jeg overbevist om at hun absolutt aspirerer til pallen. Men plutselig kan spillet snu. Det er langt igjen. Trond kjørte noe saktere enn konkurrentene over til Tana. Det betyr ingenting. Kjenner jeg ham rett har han brukt strekket til å «sette» spannet. Å sette spannet betyr at en «kommer inn i hodet» på hundene. Her er forskjellige teknikker og metoder alt etter kjører. Stikkord her er at en tar det med ro ved snacking og bruker tid på å skape en «vi-følelse». Resultatet blir at hundene og kjører blir trygge på hverandre og arbeider sammen som et team. Da kan en og seinere i løpet be om mye mer av hundene. Kutte hviler og kjøre lange strekk.

Selv om Trond kjørte ut på teten fra Levajok tror jeg han velger å kjøre konservativt med 4-5 timer hvile (etter 16-timer i Tana) fram til løypen snur. Han kan selvfølgelig endre taktikk ut fra hundenes form og andre kjøreres taktikk. Tips: Trond vil aldri tillate at andre kjørere har mer en 1 time forsprang ut fra Neiden 1/Kirkenes.

Ingen kommentarer: